Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. Μέσω αυτού μπορεί να επιδοτηθεί μια υφιστάμενη επιχείρηση με ποσό μέχρι και 100.000€. Σε ποιους απευθύνεται Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές[…]